خنثی

رومپر

لباس: Etsy // عینک آفتابی: آمازون // کفش: پلتفرم کوری // گوشواره: Tnuck (فروخته شد اما اینها را هم دوست دارم)

پست خنثی اولین بار در اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام پدیدار شد.

منبع: https://www.the-atlantic-pacific.com/my-looks/neutral/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با