دومین زیردریایی هسته‌ای آمریکا به کره جنوبی رسید


تهران- ایرنا- چند روز پس از آنکه یک زیردریایی آمریکایی مسلح به سلاح هسته‌ای پس از چهار دهه در بندری در کره ج،ی پهلو گرفت، دومین زیردریایی هسته‌ای ایالات متحده به این کشور شرق آسیا رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178927/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF