مقاله تعیین آلودگی برخی فلزات سنگین در رسوبات چاه نیمه سیستان با استفاده از شاخص های سنجش آلودگی | brassonline

Grue و همکاران میزان سرب را برای چلچله Hirundo rustica که از نزدیک منطقه آلوده و در کنار یک بزرگراه در Mary land ایالات متحده جمع­آوری شده بودند، در محدوده μg/g به­دست آوردند . سرب یکی از عناصر بسیار سمی است که می­تواند باعث مرگ و میرپرندگان، اثرات مزمن و یا اثرات منفی بر زادآوری پرندگان گردد که بستگی به مقدار آن دارد (18-20). Batagli و همکاران در مطالعه ای که روی Common buzzard در شمال ایتالیا انجام دادند، غلظت میانه سرب و کادمیوم را در پر پرندگان به ترتیب 48/1 و (mg/kg dw) 060/0 بدست آوردند . آن­ها بیان نمودند که کادمیوم در محیط زیست به طور عمده منشا انسانی دارد.

زیست سنجی، ارزیابی تغییرات در فیزیولوژی یا رفتار موجودات زنده ناشی از تنشهای القاء شده توسط ترکیبات سمی شیمیایی یا زیستی را ممکن می‌سازد که می‌تواند باعث اختلال سوخت و ساز شود . سنجش زیستی بر پایه باکتریها می‌تواند به دلیل پاسخ سریع آن به سموم شیمیایی یا زیستی به عنوان روشهای غربالگری هشداردهنده اولیه به کار برده شود . اساس زیست سنجی مهار بیولومینسانس بر پایه تغییرات شدت بیولومینسانس تحت تأثیر مواد سمی است.

مقاله تعیین آلودگی برخی فلزات سنگین در رسوبات چاه نیمه سیستان با استفاده از شاخص های سنجش آلودگی | brassonline محدودیتها در جداسازی فلزات سنگین بعد از احیای رزینهای تبادل یونها از دیگر معایب فرایند تبادل یونی در جداسازی فلزات سنگین فورجینگ و ذوب ایران است. مقایسه جدایه MM1 با ویبریو فیشری که به طور متداول برای سنجش سمیت نمونه های محیطی نظیر آب و پساب استفاده می‌شود حساسیت بیشتر جدایه تحقیق حاضر را به بعضی از فلزات سنگین نشان می‌دهد (جدول 2). مقادیر EC50 برگرفته از پژوهشهای مختلف توسط ویبریو فیشری و نتایج جدایه MM1 در جدول 2 مقایسه شده است (2، 11 و 22).

  • اخیرا فرایندهای متعددی برای توسعه فناوری های ارزان و موثر در حذف فلزات سنگین مورد توجه قرار گرفته اند.
  • قرار گرفتن در معرض شدید و حاد فلزات سنگین می تواند باعث آسیب شود و در برخی موارد می تواند تهدید کننده زندگی باشد، اما قرار گرفتن در معرض متوسط ​​در طول زمان نیز باید تحت نظر باشد.
  • منبع طبیعی اصلی جیوه ناشی از آزاد شدن گازها در زیر پوسته زمین و انتشار آن‌ها از طریق آتش‌فشان‌ها یا تبخیر آب‌های سطحی است.
  • اکثر مردم هرگز به اندازه کافی در معرض آسیب قرار نخواهند گرفت یا نیاز به آزمایش دارند.
  • با توجه به اینکه وجود فلزات سنگین در غذاهای کودکان می تواند اثرات مخربی را روی آن‌ها بگذارد، وجود قوانین سخت برای بررسی و محدودیت وجود فلزات سنگین در غذای آنها امری ضروری است.
برای مطالعه مقاله حذف سرب از آب آشامیدنی با کمک دستگاه تصفیه آب روی لینک قبل کلیک نمایید. اگر پزشک مشکوک باشد که فردی به طور حاد یا مزمن در معرض یک یا چند فلز سنگین قرار گرفته است، ممکن است آزمایش فلزات سنگین درخواست شود. علائم و نشانه های قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین بسته به نوع و مقدار فلز درگیر از نظر ماهیت و شدت متفاوت خواهد بود. علائم اولیه مسمومیت را می توان نادیده گرفت زیرا اغلب غیر اختصاصی هستند. سمیت کادمیوم شبیه سایر فلزات سنگین (آرسنیک، جیوه و سرب) است، زیرا به کلیه ها حمله می کند. اختلال عملکرد کلیه همراه با پروتئینوری با شروع آهسته (در طی چند سال) تظاهرات معمولی است.

محصولات مشابه

قرار گرفتن در معرض مقادیر و انواع یکسان فلزات سنگین لزوماً منجر به اثرات یکسانی در افراد مختلف نمی شود زیرا افراد با سرعت های متفاوتی فلزات را جذب و حذف می کنند. افرادی که دارای شرایط بهداشتی زمینه ای هستند ممکن است نسبت به سایرین در معرض خطرات مشابه آسیب پذیرتر باشند. برخی از فلزات سرطان زا در نظر گرفته می شوند – آنها خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهند – و برخی می توانند بر توانایی بدن برای تولید گلبول های قرمز و سفید تأثیر بگذارند. کودکان متولد نشده و خردسال در بالاترین خطر قرار دارند زیرا قرار گرفتن در معرض غلظت های کم یا متوسط ​​می تواند بر رشد جسمی و ذهنی تأثیر بگذارد و به طور دائمی به اندام ها و مغز آسیب برساند.

بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی پرندگان خوزستان