چندرسانه‌ای جنگ نادرشاه افشار با اشرف افغان-از همه چی

فیل‌ها که تا به حال شتر ندیده بودند با شترانی مواجه شدند که رم کرده و از پشتشان آتشفشانی از دود و آتش به هوا برخاسته بود. آنها ترسیده و به دور یکدیگر جمع شدند و نتوانستند به سمت سپاه ایران حمله کنند. کافه کتاب بزرگ‌ترین کتابخانه فارسی و بزرگ‌ترین پایگاه دانلود کتاب‌های نایاب در ایران می‌باشد. در کافه‌کتاب می‌توانید به دانلود رمان، دانلود کتاب‌های PDF، کتاب‌های صوتی و کتاب‌های درسی بپردازید.

نادر شاه افشار موسس سلسله افشاریه، اصفهان را از محاصره افغان‌ها درآورد و آن را به صفویه بازگرداند؛ اما چون لیاقت شاه صفوی را در حفظ ایران کارآمد ندید، با رضایت بزرگان خود بر تخت شاهی ایران تکیه زد. در دوران نادر، ایران درگیر شورش‌های داخلی شد و همسایگان ایران نیز در ابتدای کار وی تلاش کردند تا برخی شهرهای مرزی ایران را صاحب شوند؛ اما نادر آن‌ها را شکست داد. نادر در عصر پادشاهی خود چندین بار با حکومت عثمانی وارد جنگ شد؛ اما شورش‌های داخلی ایران اجازه تمرکز به او نمی‌داد که کار را یکسره کند.

مرگ نادر شاه افشار چگونه بود؟

هر دو از حاکمان بزرگ و اثرگذار تاریخ ایرانن و شباهت‌هایی هم داره مسیر شهرت و سرنوشتشون. امانت می‌گه شاید بشه با نگاه به نادر موج ملی‌گرایی قرن‌های بعد ایران رو پیشبینی هم کرد که خب جالبه دیگه از هر نظر. مخصوصا یه نگاه به شرایط به قدرت رسیدن هر دو نگاه کنیم که در چه ایران آشفته و پر آشوبی آمدن و با اقتدار مرکزی دولت قوی‌ای درست کردن و اون هرج و مرج رو جمع کردن.

منتخب سردبیر

سند این حرف آن است که شما از سلسله اشکانیان و سلوکیان هیچ سندی نمی توانید پیدا کنیدچرا که دولت ساسانی تمام آثار آنها جنگ کرنال را نابود کرد. و یا از دین مانی سندی در دست ندارید چرا که روحانیت زردشتی آن دیم را که 85% مردم جهان پیرو آن بودند را محو کردند. امپراتوری بزرگی که نادر درست کرده بود به همون سرعتی که درست شد از بین رفت. تو کتاب منسوب به کسروی یه تشبیه قشنگی میکنه میگه دولت نادر درخت جوانی بود سرو نوخیزی بود ولی مثل چنار کهنسال از درون آتش گرفت.

  • در کافه‌کتاب می‌توانید به دانلود رمان، دانلود کتاب‌های PDF، کتاب‌های صوتی و کتاب‌های درسی بپردازید.
  • پیروزی بزرگ نادر در باغ‌آورد در کنار شاهکارهای نظامی دیگرش در آق‌دربند ، کرنال و مهمان‌دوست جایگاه نادرشاه را به عنوان یکی از نوابغ نظامی بزرگ تاریخ استوار کرد.
  • حالا از شمال هم چند وقت بود سر و کله قدرت جدیدی پیدا شده بود به نام امپراطوری روسیه و کار سحت‌تر از قبل هم شده بود.
  • وقتی که آدم بزرگی حیرت‌انگیز جهان آفرینش رو میبینه اونوقت پی…
  • کار جدید و‌ مهم دیگه‌اش در این زمینه سربازگیری از مردم شهر و‌ روستا بود.

چندرسانه‌ای جنگ نادرشاه افشار با اشرف افغان-از همه چی

در تاریخ مشهور است نادر فیل‌های هندی را با حمله شترها رم داد و سپاه گورکانیان را بهم ریخت. لشکرکشی‌های نادرشاه یا جنگ‌های نادری مجموعه‌ای از درگیری‌هایی بود که در اوایل تا اواسط قرن هجدهم در سرتاسر اوراسیا مرکزی عمدتاً توسط فاتح ایرانی نادرشاه انجام شد. مبارزات او از سرنگونی سلسله صفویه ایرانی توسط افغان‌های هوتکی سرچشمه گرفت. در فروپاشی و تکه تکه شدن امپراتوری صفوی و متعاقب آن پس از تسخیر اصفهان، پایتخت ایران به دست افغان‌ها، شاه تهماسب دوم، مدعی تاج و تخت صفوی، نادر را (که یک جنگ‌سالار کوچک در خراسان بیش نبود) به خدمت خود پذیرفت. نادر پس از تحت کنترل درآوردن شمال غرب ایران و نیز خنثی کردن افغان‌های ابدالی در شرق و همچنین تبدیل طهماسپ دوم به یک دست نشانده، علیه افغان‌های هوتکی لشکرکشی کرد و بقیه نقاط کشور را تسخیر کرد. در یک سری از پیروزی‌های باورنکردنی، افغان‌ها از بین رفتند و طهماسب دوم به عنوان یک پادشاه احیا شده صفوی به تاج و تخت بازگشت.