یک شانه

یک شانه

لباس: Oliphant // کفش: Zara، مشابه اینجا فروخته شد // کیف: قدیمی، مشابه اینجا

پست ONE SHOUDLER اولین بار در Atlantic-Pacific ظاهر شد.

منبع: https://www.the-atlantic-pacific.com/my-looks/one-s،udler/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با