سلام زرد – اقیانوس اطلس-اقیانوس آرام

ombre dress, spring dress, yellow outfit

24 آوریل 2024


لباس زرد 1 // Eyelet Top: Zimmermann // Eyelet S،rts: Zimmermann (ست زرد فروخته شده است اما این تاپ و این شورت آبی را دوست دارم) // کیف: JMC // کفش: CH Carolina Herrera // گوشواره: جولیتا

لباس زرد 2 // لباس Ombre: MG Style X Dillard's (همچنین عاشق این، این و این از مجموعه)// کفش: Margaux // کیف: JMC


پس از مرور آ،ین همکاری ام جی استایل، مطمئناً رنگ زرد روشن در ذهنم است! همانطور که ما شروع به غلتیدن در آفتاب واقعی بهاری می کنیم، هیچ رنگی بهتر از زرد برای روشن ، روحیه من وجود ندارد. شما می تو،د تمام مورد علاقه های آفتابی فعلی من را در زیر پیدا کنید…


منبع: https://www.the-atlantic-pacific.com/2024/04/24/،o-yellow/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با