لباس AJE

لباس AJE

لباس: AJE (فروش فوق العاده) // کفش: Alexandre Birman // کیف: Mercedes Salazar // گوشواره: Lele Sadoughi (مشابه اینجا)

The post AJE DRESS اولین بار در Atlantic-Pacific ظاهر شد.

منبع: https://www.the-atlantic-pacific.com/my-looks/aje-dress/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با